"ĐĂNG KÝ NHẬN SẢN PHẨM TEST MIỄN PHÍ"
Thông tin của quý khách được bảo mật vì trang web đã được đăng ký với bộ công thương
banner
Tuyển dụng

Hiện tại nhân sự Công ty TNHH Nhị Phát đã ổn định, chưa có nhu cầu tuyển dụng.

Khi nào có nhu cầu chúng tôi sẽ đăng thông tin sau.

Cám ơn