"ĐĂNG KÝ NHẬN SẢN PHẨM TEST MIỄN PHÍ"
Thông tin của quý khách được bảo mật vì trang web đã được đăng ký với bộ công thương
banner
Hotline:
0919.331.001
Mrs. Hạnh - Giám Đốc
0982770119
Mr. Tâm - KD ngành gỗ
0989353003
Mr. Ân - KD ngành kim loại
0969260760
Ms. Oanh - KD ngành kim loại
0989252665
Mr. Vinh - KD ngành kim loại
0387802779
Số người Online: 12
Số người đã truy cập: 1103686
Tuyển dụng

Hiện tại nhân sự Công ty TNHH Nhị Phát đã ổn định, chưa có nhu cầu tuyển dụng.

Khi nào có nhu cầu chúng tôi sẽ đăng thông tin sau.

Cám ơn